Wet VET aangenomen in de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 3 april 2018 het wetsvoorstel voor Wet VET (Voortgang energietransitie) als hamerstuk afgedaan. Dit betekend dat het wetsvoorstel is aangenomen.

Het wetsvoorstel voorziet in een aantal wijzigingen om de transitie naar een duurzame energievoorziening te faciliteren.