X- en Q- factor reguleringsperiode 2017-2021 bekend gemaakt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de x-factor en q-factor bepaald voor alle netbeheerders voor de komende reguleringsperiode 2017-2021. De x-factor, korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, is het percentage dat een netbeheerder zijn inkomsten ziet stijgen of dalen per jaar.  Voor de periode 2017-2021 is bepaald dat de inkomsten uit elektriciteitsnetbeheer per netbeheerder omlaag zullen gaan met ca. 2,1% per netbeheerder per jaar. Voor gasnetbeheer is bepaald dat de netbeheerkosten per jaar met ca. 1,5% zullen afnemen per netbeheerder.xfactorDe q-factor is een vertegenwoordiging van de kwaliteitsprestaties van netbeheerders. Een positieve q-factor betekent een beloning voor netbeheerders bij goed presteren. Stedin heeft als enige netbeheerder een negatieve q-factor gekregen.  ACM wil dat netbeheerders  de veiligheid vooropstellen, daarom zijn alle q-factoren voor gas op nul gezet.qfactor