Marktvisie

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, herziene prognose tarieven 2020 In december 2019 zullen de definitieve tarieven EB en ODE voor kalenderjaar 2020 bekend worden gemaakt. Aangezien grootzakelijke afnemers hun budgetten meestal al eerder afgerond moeten hebben. Hebben wij op basis van alle huidig beschikbare informatie een prognose voor kalenderjaar 2020 gemaakt.   Prognose tarieven 2020…

Lees meer

Gepubliceerd 15 maart 2019 Klimaatakkoord: doelen (waarschijnlijk) niet gehaald, kosten vallen mee. Deze week werd de doorrekening van de het klimaatakkoord gepresenteerd. De belangrijkste conclusie daarin was dat de doelen waarschijnlijk niet worden gehaald en dat de kosten meevallen. Initieel werd er gedacht dat de kosten jaarlijks tussen 3 en 3,9 miljard zouden zijn. De…

Lees meer

Gepubliceerd 1 maart 2019 Dalende energieprijzen Een relatief warme winter, afnemende economische activiteiten binnen Europa en China, een hoge beschikbaarheid aan duurzame opwek, lagere productiekosten voor conventionele elektriciteit én het sentiment rondom Brexit, hebben tot dalende energieprijzen geleidt. Olie De Verenigde Staten hebben vorige week (voor het eerst) de grens van 12 miljoen geproduceerde vaten…

Lees meer

Gepubliceerd 15 februari 2019 Gasprijs laat weer forse daling zien. De gasprijs liet in 2018 een forse stijging zien, vanaf april tot september zagen we een stijging van wel 50%. Vanaf het hoogtepunt in september/oktober is een langzame daling ingezet. De prijsdalingen op de gasmarkt nemen nu significante vormen aan. Op dit moment is de…

Lees meer

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie tarieven 2019 en prognose tarieven 2020 In december 2018 zijn de tarieven voor Energiebelasting en ODE 2019 definitief gemaakt. De maatregelen uit het Regeerakkoord zijn hierin verwerkt, zoals de verlaging van de belasting en verschuiving van belasting op elektriciteit naar belasting op gas. Een rekentool om uw kosten te vergelijken…

Lees meer

Gepubliceerd 14 december 2018 De temperaturen in West-Europa zijn lager, waardoor de vraag naar energie wat toeneemt. Daarnaast spelen economische onzekerheden een rol. Zoals de komende Brexit, de sociale problemen in Frankrijk en de angst voor escalatie van de Chinees Amerikaanse handelsoorlog, hebben de future prijzen voor elektriciteit en gas iets doen oplopen. Olie De…

Lees meer

Gepubliceerd 29 november 2018 Weersvoorspellingen die omhoog zijn bijgesteld en lagere kolen- en olieprijzen, hebben de future prijzen voor elektriciteit en gas verder onder druk gezet. Olie Mede door een rapport van de OPEC die uitgaat van een verwachte afname van de vraag, sancties tegen Iran die minder gevolgen blijken te hebben dan eerder verwacht…

Lees meer

Gepubliceerd 19 november 2018 Concept Brexit Akkoord Vorige week werd het concept akkoord tussen de EU en Verenigd Koninkrijk bekend gemaakt. Het is op dit moment echter nog te vroeg om iets te zeggen over de lange termijn effecten op de energieprijzen van dit akkoord. Het akkoord lijkt kort effect te hebben gehad op de…

Lees meer

Gepubliceerd 17 oktober 2018   Keerpunt in de markt? Na een periode met grote prijsstijgingen, een periode met veel prijsvolatiliteit en een periode met weinig handel, zijn de prijzen weer sterk gedaald. Wat de vraag oproept of er een keerpunt in de markt bereikt is. Olie De afgelopen weken stonden in het teken van: een…

Lees meer

Gepubliceerd 4 oktober 2018 Weinig handel Nadat we een periode hebben gehad met grote prijsstijgingen, en een periode met veel volatiliteit is er is op dit moment een periode aangebroken met weinig handel op de future markten van elektriciteit en gas. Iedereen lijkt te wachten op meer duidelijkheid. Waar de prijzen naar toe zullen gaan…

Lees meer